ماشین های شستشو بر پایه حلال

ماشین های چربی گیر فلزات به کمک حلال ها:

با توجه به تجربه سالیان دراز شرکت Firbimatic در فعالیت صنعتی و به لطف موفقیت های حاصل شده در خصوص تمیز کاری قطعات دقیق مهندسی مانند قطعات صنعت هوایی و… این شرکت مفتخر است که سیستم های چربی گیر به کمک حلال های خود را که امکان تمیز کردن و خشک کردن قطعات تحت خلاء را فراهم می کند، به شرح ذیل معرفی نماید:

  1. سیستم های پایه هیدروکربن ( کلاس A) یا الکل ها
  2. سیستم های پایه کلر

مراحل کاری:

گاز زدایی: گاز زدایی از حلال که در طول مرحله غوطه وری کامل به منظور جداسازی حباب ها و نفوذ همگن حلال انجام میشود.

خشک کردن: در پایان مراحل کاری، مرحله خشک کردن تحت خلاء با فشار کمتر از 2 تا 3 میلی بار کمک می کند که قطعات کاملاً بدون بو و آری از هر گونه باقی مانده حلال که میتواند باعث آلودگی محیط کار شود، از سیستم شستشو خارج گردند.

جداسازی آلودگی های جامد: این قبیل آلودگی ها مانند گرد و غبار ، تراشه های فلزی و نمک های معدنی به طور موثر توسط عملیات مکانیکی و حرکت سبد از قطعات جدا می گردد.

جداسازی لایه های روغن سوخته: هر لایه از روغن سوخته و مواد جامد آلوده مانند: اکسید ها یا باقی مانده آلودگی ناشی از مراحل و پلیش و پرداخت کاری ، به کمک سیستم های التراسونیک از قطعه پاک می گردند.

 

تقطیر: فرآیند تقطیر که حیاتی ترین بخش در ماشینهای چربی گیری به کمک حلال است، به کمک دو فاز مجزا، باعث جدایی تقریباً کامل روغن از حلال می گردد.

فاز اول: تقطیر مداوم حلال

فاز دوم : جوشاندن حلال که به طور معمول در پایان روز صورت می گیرد.

و در تمامی این مراحل اپراتور هرگز با حلال در ارتباط نخواهد بود.

میزان مصرف حلال: با رعایت موارد ذیل میزان مصرف حلال در سیستم های ساخت شرکت Firbimatic به طور میانگین کمتر از چند لیتر در سال خواهد بود.

  1. انتخاب صحیح شرایط شستشو که از قبل بر روی دستگاه تنظیم شده است.
  2. مدیریت مناسب عملیات تقطیر که توسط دستگاه و با توجه به میزان آلودگی حلال انتخاب می شود.
  3. تعمیر و نگهداری و تمیز کاری منظم سیستم منطبق با دستور العمل کتاب راهنما.
نوشته های مرتبط