محصولات چربیگیری فیربیماتیک ایتالیا

ماشین چربی گیر مدل LOGICA-SF-E

ماشین های چربی گیری بر پایه حلال کلر مدل (LOGICA-SF-E) سیستم شستشوی قطعات بر پایه حلال های کلر این ماشینهای قطعه شور که سابقه

ماشین چربی گیر مدل LOGICA-SF-E

مشاهده محصول

ماشین چربی گیر مدل EVOLUTION

ماشین های چربی گیری بر پایه حلال هیدروکربن و الکل مدل (EVOLUTION) ماشین قطعه شور مناسب برای شستشوی قطعات بزرگ و یا شستشوی حجم

ماشین چربی گیر مدل EVOLUTION

مشاهده محصول

ماشین چربی گیر سری SFK-EK

ماشین های چربی گیری بر پایه حلال هیدروکربن و الکل مدل (SFK-EK) SFK-EK ماشین قطعه شور مناسب برای شستشوی قطعات بزرگ و یا شستشوی

ماشین چربی گیر سری SFK-EK

مشاهده محصول

ماشین چربی گیر مدل MultiSolvent

ماشین های چربی گیری بر پایه حلال هیدروکربن و الکل مدل (MULTISOLVENT) ماشین های قطعه شور مناسب برای قطعات کوچک با حداقل میزان مصرف

ماشین چربی گیر مدل MultiSolvent

مشاهده محصول