خشک کن ساخت کمپانی بندلین آلمان DRYER

خشک کن ساخت کمپانی بندلین آلمان  DRYER
خشک کن ساخت کمپانی بندلین آلمان

• تسریع فرآیند خشک کن
• تسریع فرآیند خشک کردن قطعات پس از آبکشی و شستشوی التراسونیک
• دارای کانال های هدایت هوای گرم به سوی قطعات
• مجهز به کنترلگر تنظیم دما و زمان
• مجهز به سیستم ایمنی جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد دما
• دارای صفحات آلومینیومی با عایق جهت ایزوله کردن سیستمدن قطعات پس از آبکشی و شستشوی التراسونیک
• دارای کانال های هدایت هوای گرم به سوی قطعات
• مجهز به کنترلگر تنظیم دما و زمان
• مجهز به سیستم ایمنی جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد دما
• دارای صفحات آلومینیومی با عایق جهت ایزوله کردن سیستم

نوشته های مرتبط